Links

 

Taal en opleidingen

 

VDDN heeft vanwege haar 20-jarig jubileum in 2018 een Nederlandse grammatica bij de lesmethode Aktivt Dansk uitgegeven. ISBN 9789402812299. U kunt deze aanschaffen door overmaking van € 16,50 + verzendkosten à € 4,90 = € 21,40 (voor 1 exemplaar) vooraf op IBAN NL85 RABO 0141995661 t.n.v. Vereniging van Docenten Deens in Nederland onder vermelding van ‘grammatica’. Bestellingen met opgaaf van uw naam en adres OOK graag via grammaticadeens@gmail.com. De voorraad is beperkt.

 

 

 

Disclaimer VDDN en/of Studio Pon zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit. Hoewel wij de grootste zorg hebben betracht, bestaat er de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of niet meer correct is. www.opdagholland.com