Activiteiten

 

Jaarlijks organiseren wij een studiedag en een workshop voor onze leden. Deze dagen – in het voorjaar en in najaar – gaan vaak over taaldidactiek, het vertalen van literatuur, nieuw lesmateriaal en inspirerende lesmethodes. 

De volgende studiedag vindt plaats in P.C. Hoofthuis, zaal 6.05, Spuistraat 134, Amsterdam, en wel op vrijdag 5 april 2019

Spreker: Kristina Krake. 

Aanmelding uiterlijk 2 weken tevoren via het secretariaat: info@deensetaal.nl. Voor studenten is de lezing gratis, steunleden betalen € 10,- en andere belangstellenden € 12,50. Het bedrag kan worden overgemaakt op NL85RABO0141995661  t.n.v. Vereniging van Docenten Deens in Nederland.

Noteer de datum! 

—————————————

Officiële presentatie van de Deense grammatica bij Aktivt Dansk, uitgegeven door VDDN, oktober 2018.

9-11-2018: Kirsten Nøhr over Er børn ‘bare’ børn? Overvejelser over kulturens indflydelse på opvæksten.

April 2018: 20-jaars jubileum, lunch in Haarlem, verhalenverteller Jens Peter Madsen. Zie de foto’s hier.

Op 17 november 2017 hebben Ton Ton en Monic Rootinck gesproken over zakelijke communicatie en hospitality.

Op 31 maart 2017 heeft prof.dr. Henk van der Liet een prachtige lezing verzorgd over Scandinavische films en het succes ervan.

Vrijdag 18 november 2016 waren bij ons te gast: Erling Jepsen + Edith Koenders

  

 

 

 

 

 

Een overzicht van de voorgaande studiedagen vindt u hier.

—————————————

De datum van de volgende Cultuurdag wordt in het voorjaar van 2019 bekend gemaakt.

Bekijk onze folder van de vorige cultuurdag met als thema Nordisk Jul hier.

Zie de foto’s van de cultuurdag in november 2015 hier (externe link, kan een paar seconden duren). En voor die van maart 2014 hier.